• Przyjaźń i zaufanie
  • Poznawanie świata
  • Przedszkolna edukacja
Nabór

Przedszkole "TROPICIELE" prowadzi nabór przez cały rok w przypadku wolnych miejsc. O pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń. Gwarancją przyjęcia dziecka do przedszkola jest opłacenie wpisowego. W celu zapisania dziecka do "TROPICIELI" należy wypełnić "Kartę zgłoszenia" oraz podpisać umowę. Dokumenty należy złożyć w siedzibie placówki.


W przypadku rezygnacji, zgodnie z regulaminem przedszkola opłata nie będzie zwracana.

Przyjmujemy dzieci w wieku 3 do 5 lat.